Welkom op basisschool De Zwaan. Dé Daltonschool in Zwanenburg.

Een school voor uw kind kiezen moeilijk? Dat is het zeker! Daarom nodigen we u van harte uit om een afspraak te maken om kennis met elkaar te maken en een rondleiding te krijgen door de school. De Zwaan is een openbare basisschool, dat betekent dat iedereen welkom is ongeacht geloof- of levensovertuiging. We hebben geen wachtlijst. We zijn een Daltonschool waarbij de vijf kernwaarden zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie centraal staan. Daltononderwijs past bij ieder kind! Of je nu bij ons start of later instroomt. Dit betekent dat de leerling onder begeleiding van de leerkracht zijn of haar eigen ontwikkeling wat betreft deze kernwaarde doormaakt.

De Zwaan is een plek waar kinderen en teamleden geprikkeld worden om zich te ontwikkelen op alle gebieden. We kijken naar de behoeften van de kinderen en passen onze rol als leerkracht hierop aan. De school is voor ons een plek waar kinderen, ouders en leerkrachten graag komen en zich veilig voelen. Mogelijkheden om elkaar te laten zien welke talenten we hebben ontwikkeld worden steeds meer benut. Net zoals een zwaan kan wisselen van route zo kunnen we kinderen begeleiden om ook van route te wisselen gedurende hun leerproces.

Openbare basisschool De Zwaan, Daltonschool,  heeft twee locaties. Nieuwbouw staat op de planning in schooljaar 2025/2026. Alle kinderen van Daltonschool De Zwaan zullen dan naar het nieuwe gebouw aan de Wilgenlaan gaan.

Beide locaties liggen midden in een kindvriendelijke omgeving, omgeven door een groot schoolplein met zandbak en speeltoestellen. In totaal heeft de school ongeveer 400 leerlingen, verdeeld over de twee locaties.

De locatie Wilgenlaan heeft 9 groepen. Hier zitten vijf kleutergroepen, twee groepen 3 en twee groepen 4. Het gebouw ligt bijna verbonden aan de Berendijk waar VSO en NSO worden aangeboden. Ook kinderopvang OpStoom biedt opvang voor kinderen van de Zwaan. Aan de school ligt de buurttuin “Wilg en Es”. De leerlingen hebben hier hun schooltuintjes en elke woensdag werken hier vrijwilligers samen met de leerlingen. De locatie Plantsoenlaan heeft 8 groepen; twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8.

Nieuwsgierig geworden?

U kunt contact opnemen met onze directeuren Wendy Romijn of Lisette Keus via e-mail, telefoon of via het contactformulier op deze website. Wij hebben geen wachtlijst. 

Een Daltonschool is voor ieder kind!

Wij zijn een openbare Daltonschool, maar wat is nu precies een Daltonschool? Wat houdt Dalton in? En past het bij mijn kind? Dalton is geschikt voor ieder kind. De kinderen leren vaardigheden die ze nodig hebben om zich in de maatschappij te kunnen ontwikkelen. Daarbij hebben wij vijf belangrijke kernwaarden: zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit, reflectie en vrijheid/verantwoordelijkheid. Bij elke kernwaarde staan we stil en gaan we concreet aan de slag met deze kernwaarde. Daarbij kunt u denken aan het inplannen van je eigen werk, het zelfstandig nakijken, de weektaak of kiestaak bij de kleuters of het werken met uitgestelde aandacht door middel van het rode stoplicht. Deze kernwaarden zorgen ervoor dat ieder kind zich ontplooit en optimaal wordt voorbereid op de middelbare school en zo ook op de toekomst. Zo krijgt het eigenaarschap van een kind steeds meer vorm en kan het kind later zelf de juiste keuzes maken, samenwerken en ook weer reflecteren op hoe hij/zij heeft gehandeld.

Nieuwsberichten!

Nieuwbouw voor De Zwaan!

De Zwaan krijgt een prachtig nieuw gebouw waar we met alle groepen, van ½ t/m 8, in kunnen. Op 9 november was de inloopavond voor de buurt. Hier waren impressies te zien van de geplande nieuwbouw, plattegronden en een planning. Momenteel ligt het plan ter inzage bij de gemeente. De architectuur is geïnspireerd op de…

Wilt u meer lezen?

Allemaal het Dalton certificaat behaald!

In de afgelopen twee jaar heeft de Zwaan met het gehele team de Daltonopleiding gevolgd. Op 27 juni 2023 heeft iedereen het Daltoncertificaat overhandigd gekregen! We zijn supertrots op ons team! Voor de Zwaan betekent dit dat we een nieuw Daltonhandboek hebben en een mooie Daltonlijn door de hele school. In alle groepen zijn experimenten…

Wilt u meer lezen?

Vakleerkrachten op De Zwaan

Naast vakleerkrachten voor gym zetten wij ook wekelijks vakleerkrachten bij andere gebieden in. Iedere week krijgen de groepen 1/2 muziekles van juf Caro; muzikante en leerkracht. Met haar zingen en dansen de leerlingen wat af. Ondertussen leren de kinderen al heel wat Engels. In groep 3 t/m 8 hebben de kinderen al muzieklessen, lessen in…

Wilt u meer lezen?
Blog-leesonderwijs

Leesonderwijs

Leesonderwijs heeft in ons onderwijs een belangrijke plaats in het lesrooster. Veel oefenen en leeskilometers maken helpt. Hiervoor gebruiken we de allernieuwste methode Blink! We weten dat lezen belangrijk is, maar waarom zou je willen lezen? Het antwoord is simpel, omdat je wilt weten hoe het verhaal verder gaat. Die nieuwsgierigheid is de basis van…

Wilt u meer lezen?

Leerlingenraad

De kinderen uit de leerlingenraad zijn door hun eigen klasgenoten gekozen tijdens verkiezingen en nemen dit jaar deel aan alle vergaderingen. In de leerlingenraad wordt met een aantal leerlingen uit verschillende groepen onderwerpen besproken als; het schoolplein, projecten, etc. Daarnaast mogen de kinderen punten inbrengen vanuit hun eigen klas. Ook het nieuwe schoolgebouw en schoolplein…

Wilt u meer lezen?
gezonde-school

Vignet gezonde school

Onze school is gezond Onze school heeft het vignet gezonde school behaald. Met het vignet gezonde school laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving en hebben we aandacht voor…

Wilt u meer lezen?