Welkom op basisschool De Zwaan. Dé Daltonschool in Zwanenburg.

Een school voor uw kind kiezen moeilijk? Dat is het zeker! Daarom nodigen we u van harte uit om een afspraak te maken om kennis met elkaar te maken en een rondleiding te krijgen door de school. De Zwaan is een openbare basisschool, dat betekent dat iedereen welkom is ongeacht geloof- of levensovertuiging. We zijn een Daltonschool waarbij de vijf kernwaarden zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie centraal staan.

De Zwaan is een plek waar kinderen en teamleden geprikkeld worden om zich te ontwikkelen op alle gebieden. We kijken naar de behoeften van de kinderen en passen onze rol als leerkracht hierop aan. De school is voor ons een plek waar kinderen, ouders en leerkrachten graag komen en zich veilig voelen. Mogelijkheden om elkaar te laten zien welke talenten we hebben ontwikkeld worden steeds meer benut. Net zoals een zwaan kan wisselen van route zo kunnen we kinderen begeleiden om ook van route te wisselen gedurende hun leerproces.

Openbare basisschool De Zwaan, Daltonschool,  is in 2018-2019 ontstaan uit een fusie van obs de Achtbaan en Obs Aldoende. Er zijn op dit moment twee locaties. Nieuwbouw staat op de planning in schooljaar 2024/2025. Alle kinderen van Daltonschool De Zwaan zullen dan naar het nieuwe gebouw aan de Wilgenlaan gaan.

De locatie Wilgenlaan heeft 8 groepen. Hier zitten vier kleutergroepen, twee groepen 3 en twee groepen 4. Het gebouw ligt bijna verbonden aan de Berendijk waar VSO en NSO worden aangeboden. Ook kinderopvang OpStoom biedt opvang voor kinderen van de Zwaan. Aan de school ligt de buurttuin “Wilg en Es”. De leerlingen hebben hier hun schooltuintjes en elke woensdag werken hier vrijwilligers samen met de leerlingen.

De locatie Plantsoenlaan heeft 8 groepen; twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8.

De scholen liggen midden in een kindvriendelijke omgeving, omgeven door een groot schoolplein met zandbak en speeltoestellen. In totaal heeft de school ongeveer 360 leerlingen, verdeeld over de twee locaties.

Nieuwsgierig geworden?

U kunt contact opnemen met onze directeuren Wendy Romijn of Lisette Keus via e-mail, telefoon of via het contactformulier op deze website.

Nieuwsberichten!

NieuweBoeken

Nieuwe boeken!

Op De Zwaan vinden wij het lezen ontzettend belangrijk. Om het lezen voor de kinderen zo aantrekkelijk mogelijk te maken moet er een ruime keuze in boeken zijn. Als aanvulling voor de bibliotheek hebben wij nieuwe informatieve leesboeken aangeschaft. Buiten de boeken hebben wij ook het onlineprogramma aangeschaft. Op deze manier bieden wij de kinderen…

Wilt u meer lezen?

Vakleerkrachten op De Zwaan

Naast vakleerkrachten voor gym zetten wij ook wekelijks vakleerkrachten in voor muziek en drama in combinatie met Engels. Iedere week krijgen de groepen 1 t/m 4 muziekles van juf Caro; muzikante en leerkracht. Met haar zingen en dansen de leerlingen wat af. Ondertussen leren de kinderen al heel wat Engels. In groep 5 t/m 8…

Wilt u meer lezen?
Blog-leesonderwijs

Leesonderwijs

Leesonderwijs heeft in ons onderwijs een belangrijke plaats in het lesrooster. Veel oefenen en leeskilometers maken helpt. Hiervoor gebruiken we de allernieuwste methode Blink! We weten dat lezen belangrijk is, maar waarom zou je willen lezen? Het antwoord is simpel, omdat je wilt weten hoe het verhaal verder gaat. Die nieuwsgierigheid is de basis van…

Wilt u meer lezen?
leerlingenraad

Leerlingenraad

De kinderen uit de leerlingenraad zijn door hun eigen klasgenoten gekozen tijdens verkiezingen en nemen dit jaar deel aan alle vergaderingen. In de leerlingenraad wordt met een aantal leerlingen uit verschillende groepen onderwerpen besproken als; het schoolplein, projecten, etc. Daarnaast mogen de kinderen punten inbrengen vanuit hun eigen klas. Ook het nieuwe schoolgebouw en schoolplein…

Wilt u meer lezen?
gezonde-school

Vignet gezonde school

Onze school is gezond Onze school heeft het vignet gezonde school behaald. Met het vignet gezonde school laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en hebben…

Wilt u meer lezen?