Naast vakleerkrachten voor gym zetten wij ook wekelijks vakleerkrachten in voor muziek en drama in combinatie met Engels. Iedere week krijgen de groepen 1 t/m 4 muziekles van juf Caro; muzikante en leerkracht. Met haar zingen en dansen de leerlingen wat af. Ondertussen leren de kinderen al heel wat Engels. In groep 5 t/m 8 krijgen de leerlingen dramalessen in het Engels van juf Faye. Zij gaat de leerlingen kennis laten maken met de wondere wereld van het theater.
Alle kinderen zullen een voorstelling voorbereiden voor hun ouders!