Naast vakleerkrachten voor gym zetten wij ook wekelijks vakleerkrachten in voor muziek/Engels en beeldende vorming. Iedere week krijgen de groepen 1 t/m 4 muziekles van juf Caro; muzikante en leerkracht. Met haar zingen en dansen de leerlingen wat af. Ondertussen leren de kinderen al heel wat Engels. In groep 5 t/m 8 krijgen de leerlingen creatieve lessen van juf Daniëlle. Door het vermogen van creatief te denken in te zetten krijgen de leerlingen inzicht de verschillende mogelijkheden, oplossingen en ideeën. Dit zijn de skills van de toekomst. Om dit inzicht te verkrijgen geeft juf Daniëlle lessen waarbij “design thinking” en “out of the box” denken wordt toegepast.