PDF_file_icon

Schoolondersteuningsplan (SOP)

PDF_file_icon

Schoolgids 2022

PDF_file_icon

Verzuimprotocol Primair Onderwijs Haarlemmermeer

PDF_file_icon

Inschrijfformulier Daltonschool De Zwaan

Gebruik dit formulier om uw kind in te schrijven op onze school.

PDF_file_icon

Pestprotocol

Het pestprotocol van onze school.

PDF_file_icon

Aanvraagformulier vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13 a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

PDF_file_icon

Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13 a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.