PDF_file_icon

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

PDF_file_icon

Schoolgids 2023

PDF_file_icon

Verzuimprotocol Primair Onderwijs Haarlemmermeer

PDF_file_icon

Aanmeldformulier Daltonschool De Zwaan

Gebruik dit formulier om uw kind aan te melden op onze school.

PDF_file_icon

Sociaal veiligheidsplan 2023

Het sociaal veiligheidsplan (voorheen anti-pestprotocol) van onze school.

PDF_file_icon

Aanvraagformulier vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13 a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

PDF_file_icon

Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13 a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.