Daltonschool De Zwaan valt onder de stichting Floreer.

Het college van bestuur bestaat uit:
Dhr. S. Arlman en mevr. J. Menger.
De stichting is gehuisvest aan de Wilhelminalaan 55, 2132 DV te Hoofddorp.

Floreer; met ieder kind het beste bereiken

Floreer verzorgt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en internationaal basisonderwijs op 16 scholen in de gemeente Haarlemmermeer. Floreer heeft als visie op onderwijs een vijftal leidende principes centraal gesteld. De leidende principes vullen in waar we voor staan. Bij iedere leidend principe is de uitwerking binnen De Zwaan omschreven.

We richten ons op het leren en inwikkelen van kinderen van 0-12.

De 5 Daltonpijlers samenwerken, reflectie, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en effectiviteit staan centraal. De ontwikkeling van de kinderen start op de Zwaan met vier jaar. We werken hecht samen met de peuterspeelzaal en naschoolse opvang.

We stimuleren dat kinderen zich ontwikkelen tot bewuste, verantwoordelijke en zelfverzekerde mensen. 

Kinderen leren in samenspraak beslissingen te nemen. Samenwerking met klasgenoten is belangrijk binnen het Daltononderwijs. De leerlingenraad wordt op de Zwaan steeds actiever.

Sophos

Wij verbinden ons actief aan onze omgeving en de vraagstukken van de toekomst.

Zwanenburg is een klein dorp met een sterke dorpsgemeenschap. De Zwaan staat midden in deze samenleving. Duurzaamheid vinden we belangrijk. Een voorbeeld daarvan is het scheiden van al het afval op locatie Wilgenlaan. Naast de school ligt een moestuin waarin kinderen samen werken met buurtbewoners.

Wij dagen kinderen uit eigen talenten en kwaliteiten maximaal te ontwikkelen.

Leerlingen moeten uitgedaagd worden om hen talenten verder te ontwikkelen, daar hebben ze ook lef voor nodig en vertrouwen. Wij vinden het daltononderwijs een uitermate geschikt onderwijsconcept om vanuit vertrouwen middels onze kernwaarden te komen tot de mens met lef, waarbij de kennis en persoonlijke ontwikkeling in evenwicht met elkaar zijn.

Kinderen zijn mede-eigenaar van hun ontwikkeling.

Kinderen op de Zwaan kunnen reflecteren en verantwoording nemen voor hun eigen leerproces. Zij werken met weektaken en kunnen zelf werk plannen.

Wij vertrouwen op en investeren in de professionaliteit van leerkrachten en teams.

Teams staan momenteel flink onder druk door het leerkrachtentekort. Dit geldt zeker ook voor de Zwaan. Toch investeren we in teamscholing en is er veel behoefte aan leren van en met elkaar.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.stichtingfloreer.nl