De schooltijden zijn dit schooljaar voor onze twee locaties nog verschillend. Vanaf schooljaar 2020/2021 zullen de schooltijden gelijk zijn. De ouders beslissen hierover in april/ mei van dit schooljaar.

Locatie Kinheim:

De schooltijden zijn voor alle groepen hetzelfde. Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur. Op woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. De deuren zijn ’s ochtends en ’s middags 10 minuten voor de lestijd geopend. Tussen de middag gaan de kinderen naar huis of lunchen ze op school onder begeleiding van medewerkers van kinderopvang de Berendijk.

Locatie Wilgenlaan:

De schooltijden zijn voor alle groepen op alle dagen hetzelfde. Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00.  De deuren zijn ’s ochtends 15 minuten voor de lestijd geopend. Alle kinderen blijven tussen de middag op school en lunchen onder begeleiding van de leerkracht. Ook gaan alle kinderen tussen de middag een half uur buitenspelen.