Medezeggenschapsraad van Daltonschool de Zwaan

Als medezeggenschapsraad van obs de Zwaan is het onze missie om er op toe te zien dat de belangen van leerlingen, leerkrachten en ouders goed vertegenwoordigd worden.
Basisschool de Zwaan is ontstaan uit de fusie tussen de Achtbaan en Aldoende en de eerste stappen om hier één school van te maken zijn gezet. Directie en leerkrachten vormen één team en doen er alles aan om de leerlingen zo goed mogelijk te onderwijzen en ze een plezierige schooltijd te laten beleven. Directie, bestuur en gemeente moeten nog wat beslissingen te nemen voordat het traject om één school in een nieuw gebouw te vormen volledig is afgerond. Er wordt heel wat gevraagd van directie, leerkrachten, leerlingen en ouders voor het zover is en tot die tijd zal er vanuit twee locaties op de Wilgenlaan en Plantsoenlaan les gegeven moeten worden.

Wij vormen vanuit beide scholen inmiddels één MR en ons doel is om er op toe te zien dat het traject naar het einde van de fusie zo goed mogelijk verloopt. Wat ons betreft is de voltooiing van de nieuwbouw onze stip aan de horizon, pas wanneer de leerlingen les krijgen op een gezamenlijke plek die past in de huidige tijd, is het fusietraject volledig afgerond.

De weg hier naartoe mag wat ons betreft niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs en het plezier van werken voor de leerkrachten. Want uiteindelijk is dit ook wat uitstraalt op de kinderen.

Op deze pagina willen wij ons als MR laten zien en jullie op de hoogte houden van de agenda, onze vragen aan de directie en de antwoorden hier op. Ook willen wij zo toegankelijk mogelijk zijn voor ouders die zitten met vragen en deze voorzien van duidelijke antwoorden binnen een redelijke termijn.

Wie zijn wij

De MR wordt gevormd door leerkrachten en ouders van beide locaties. Wij zijn gekozen middels openbare verkiezingen.

Voorzitter: Jessica van der Wal – ouder
MR lid: Brenda van Leeuwen – leerkracht groep 1/2
MR lid: Merel van der Raad – leerkracht groep 7
MR lid: Danielle Visser – leerkracht groep 3
MR lid: Barbara Peters – ouder
MR lid: Bryan Markus – ouder

Wij vormen een relatief jonge MR, maar zijn door het volgen van een cursus, begeleiding door een deskundige en de hoeveelheid materie die we als MR inmiddels op de agenda hebben klaar om de handen ineen te slaan en zo effectief mogelijk onze rol te vervullen. We hebben een duidelijke rolverdeling en vullen elkaar goed aan. We volgen een jaarplanning en vaste vergaderdata, maar hebben tussendoor intensief contact. Waar nodig lassen wij een extra moment voor overleg in.

Verantwoordelijkheden

Iedere school in het basis,- voortgezet- en speciaal onderwijs heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Deze heeft verschillende wettelijk bepaalde bevoegdheden, zoals het recht op overleg en het informatierecht. Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad verschillende speciale rechten om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. Juist ten tijden van de lopende fusie die gepaard gaat met veel veranderingen, is het noodzakelijk om gebruik te maken van deze rechten.
Dat is waar wij als MR voor staan en het is onze missie om te zorgen voor een duidelijke communicatie in de nog te nemen beslissingen en het verdere verloop van de samenvoeging van de twee locaties. Wij fungeren als eerste aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over schoolzaken of de fusie die niet direct door de directie beantwoord (kunnen) worden. Gaan deze vragen over bestuurlijke kwesties dan staan wij in direct contact met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SOPOH, het overkoepelende schoolbestuur.

MR vergaderingen

Voor dit schooljaar staan zes MR vergaderingen gepland. Deze vergaderingen hebben een vaste structuur waarbij we systematisch alle punten afwerken. Aan het begin van de vergadering is de directie aanwezig om zaken te bespreken en toe te lichten, dan volgt het openbare gedeelte waarbij we de agendapunten doornemen en de vergadering wordt afgesloten met een actielijst en rondvraag.

Klankbordgroep nieuwbouw

Een nieuw schoolgebouw biedt ook kansen! Heeft u als ouder een goed idee, denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan het nieuwe gebouw of vind u het leuk om mee te denken? Wij willen er als MR graag aan bijdragen dat ouders die hier graag bij betrokken willen zijn hier ook de kans toe krijgen.
Wij vragen u bij interesse ons te mailen zodat wij inzicht hebben in de animo onder de ouders en dit bij de directie onder de aandacht kunnen brengen.

Als u op de hoogte gehouden wenst te worden van lopende zaken bij de MR dan kunt u zich aanmelden voor onze mailinglist. U ontvangt dan een mail zodra er op deze pagina een update of notulen worden geplaatst.

Contact

Contact met de MR: mr@obsdezwaan.nl
Wij vinden het fijn om op de hoogte te zijn wanneer u een kwestie over de school bij de directie aankaart. De kans is groot dat dit meerdere ouders aangaat. Ook zullen wij er op toezien dat er een duidelijk antwoord op uw vraag zal volgen.

Jaarverslag MR/OR

PDF_file_icon