Medezeggenschapsraad van Daltonschool de Zwaan

Op de Zwaan is een MR (medezeggenschapsraad) aanwezig.

In deze raad hebben 3 ouders en 3 leerkrachten zitting.

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie.

Dit overleg gaat bijvoorbeeld over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, huiswerkbeleid, contact met de OR (ouderraad), veiligheid of schooltijden.

Over sommige onderwerpen adviseert de MR het bestuur en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen vastgelegd.

De MR is bereikbaar voor ouders die beleidszaken willen bespreken of bepaalde kwesties over school aan willen kaarten. De MR-vergaderingen zijn openbaar. Indien u zaken wilt inbrengen, notulen wilt opvragen of aanwezig wilt zijn, kunt u mailen naar: mr@obsdezwaan.nl.

De MR in 2023-2024

OMR (vertegenwoordiging van de ouders in de MR):

Jessica van der Wal, moeder van Hailey (7b)

Sanne Celie, moeder van Hidde (5a), Mare en Bente (3a)

Bryan Markus, vader van Roxy (6a)

 

PMR (vertegenwoordiging van de leerkrachten in de MR)

Juf Daniëlle, groep 3a

Juf Brenda, groep 1-2d

Meester Matthijs, groep 6b

Dit zijn wij!