De ouderraad (OR) stelt zich tot doel om in samenwerking met het team de ontwikkeling van de school te bevorderen en ondersteunende werkzaamheden voor de school te verrichten. Zij ondersteunen in de organisatie van en bieden hulp tijdens o.a. schoolreisjes, sportdagen, toernooien en de avondvierdaagse.

Tijdens de jaarvergadering aan het begin van elk schooljaar wordt het financieel jaarverslag en de begroting overlegd. Ook wordt de jaarlijkse ouderbijdrage vastgesteld. Van de ouderbijdrage worden activiteiten betaald zoals het Sinterklaasfeest en de paaslunch.

We zijn ontzettend blij met de enthousiaste inzet van deze betrokken groep ouders!