Op onze school werken we met de Kanjertraining. De kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan.

De volgende kanjerregels gelden voor iedereen die betrokken is bij de school:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet zielig

Meer informatie kunt u vinden op kanjertraining

Ook ons pestprotocol is aangepast op de Kanjertraining. U kunt ons pestprotocol vinden door op de volgende link te klikken.

kanjerposter