Blog-leesonderwijs

Leesonderwijs heeft in ons onderwijs een belangrijke plaats in het lesrooster. Veel oefenen en leeskilometers maken helpt.

Daarom zetten wij ook dit jaar het tutorlezen weer. Tutorlezen houdt in dat een leerling uit de bovenbouw samen leest met een leerling uit de onderbouw. Voor beide leerlingen pakt dit positief uit. De jongere leerlingen zijn veel aan het lezen en oefenen met de letters, de oudere leerlingen leren om feedback te geven en anderen te helpen.

Bij het tutorlezen wordt gebruik gemaakt van het leesprogramma Bouw!