In de afgelopen twee jaar heeft de Zwaan met het gehele team de Daltonopleiding gevolgd. Op 27 juni 2023 heeft iedereen het Daltoncertificaat overhandigd gekregen! We zijn supertrots op ons team! Voor de Zwaan betekent dit dat we een nieuw Daltonhandboek hebben en een mooie Daltonlijn door de hele school. In alle groepen zijn experimenten uitgevoerd om te kijken wat werkt. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld nu zelf inschrijven voor instructie bij herhalingslessen, zijn doelen inzichtelijk gemaakt en heeft ieder kind een bepaalde rol bij het samenwerken. Dat we nu allemaal een Daltoncertificaat hebben, betekent niet dat we gaan stilzitten. We gaan door met deze mooie ontwikkelingen!